Visegrad Entrepreneurial Stars – SPOLUZAKLADATEL

Posted on: 09.09.2023

Představujeme vám další Entrepreneurial Star z České republiky, Václava Gregora, spoluzakladatele společnosti Soulmates Ventures.

Naše Stars sdílí svá tajemství úspěchu a snaží se inspirovat ostatní mladé lidi, aby je následovali!

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z International Visegrad Fund. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě. Připravujeme případové studie, aby se mladí lidé mohli poučit z podnikatelských zkušeností ostatních.