Month: May 2021

Камп на иновации- 9-23 јуни 2021 

Над 60 средношколци ширум земјава ќе земат учество на седмиот натпревар на средношколци во претприемачки вештини- Камп на иновации. Онлајн натпреварот ќе се одржува онлајн 9-23 јуни, 2021.  Во текот на следните две недели, од 9-23 јуни 2021 година  средношколците ќе го искористат своето знаење за да одговорат на поставената задача, применувајќи претприемнички вештини и […]

ПОЧЕТОК: Нацинален натпревар на ученички компании 2021- 10.05.2021

Започна четвртиот по ред Натпревар за најдобра ученичка компанија! 23 ученички компании од 14 средни училишта кои беа дел од програмата за ученички компании оваа учебна година, сега ќе имаат можност истата да ја презентираат пред јавноста и стручната жири-комисија! Преку креирање на ученичка компанија, учениците имаат можност да дознаат повеќе за процесот на отпочнување […]

Најава на Национален натпревар на ученички компании 2021

На повидок ни е Националниот натпревар на ученички компании !!! Учениците кои во текот на учебната година работеле на развивање на своите идеи, ќе имаат можност од 10-31 мај да се претстават и натпреваруваат за титулата Најдобра ученичка компанија за 2021 год. Победникот на Националниот натпревар ќе земе учество на Европскиот натпревар за ученички компании, […]

Njoftim i garës kombëtare të kompanive të nxënësve 2021

Para nesh është gara  kombëtare e kompanive të nxënësve!!!  Nxënësit, të cilët kanë punuar në zhvillimin e ideve të tyre gjatë vitit shkollor, do të kenë mundësinë nga 10-31 maj t’i paraqesin dhe të garojnë për titullin Kompania më e mirë e nxënësve për vitin 2021.  Fituesi i garës kombëtare do të marrë pjesë në […]

FILLIMI: Gara kombëtare e kompanive të nxënësve 2021- 10.05.2021 – NASLOV

Filloi gara e katërt me radhë për kompaninë më të mirë të nxënësve!  23 kompani të nxënësve nga 14 shkolla të mesme që ishin pjesë e programit për kompanitë e nxënësve në këtë vit shkollor, tani do të kenë mundësinë ta paraqesin atë para publikut dhe komisionit të jurisë së ekspertëve!  Nëpërmjet krijimit të kompanisë […]

Меморандум за соработка со Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија- 07.05.2021

Ја продолжуваме успешната соработка со Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија! На 07 мај 2021, нашата директорка Љупка Панчевска и директорот на АППРСМ Шенаси Џељадини потпишаа меморандум за соработка во програмите на претприемничко образование на Џуниор Ачивмент Македонија.

Memorandum për bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetje të Sipërmarrjes në Republikën e Maqedonisë  së Veriut – 07.05.2021

Ne e vazhdojmë bashkëpunimin e suksesshëm me Agjencinë për Mbështetje të Sipërmarrjes në Republikën e Maqedonisë së  Veriut!  Më 7 maj 2021, drejtoresha jonë Ljupka Pançevska dhe drejtori i AMSRMV Shenasi Xheladini nënshkruan memorandum bashkëpunimi për programet e edukimit për sipërmarrje të Junior Achievement Maqedoni.