JAM was founded in 2017. as one of 123 Members of Junior Achievement Worldwide
Junior Achievement’s activities annually unite over 10 million students, 400,000 business volunteers/mentors, and 123 countries around the world.
MEDtech
JA Europe Company of the Year Competition 2019

Innovation camp

The JA Innovation Camp is an intense experience for the students!

Click Here

Teacher’s training

The key drivers of sustainability are quality teacher training and partnerships with education authorities and government in particular.

Click Here

Company Programme

Launched in 1919, our JA Company Programme offers students aged 15-18 the opportunity to learn how to move a business idea from concept to reality.

Click Here

„LifePal“ – победници на Националниот натпревар на ученички компании

Победник на националниот натпревар на ученички компании за учебната 2020/2021 година, организиран од Џуниор Ачивмент Македонија, е ученичката компанија „LifePal“ од гимназијата Никола Карев од Скопје. Нивната компанија нуди интересно и практично решение за непредвидливи ситуации од секојдневниот живот на училиште, работа или при рекреација. Неопходните сетови, претставуваат мали пакетчиња составени од неколку производи, кои […]

“LifePal” – fituese e Garës kombëtare të kompanive të nxënësve 

Fituese e garës kombëtare të kompanive të nxënësve për vitin akademik 2020/2021, organizuar nga Junior Achievement Maqedoni, është kompania e nxënësve “LifePal” nga shkolla e mesme Nikolla Karev në Shkup. Kompania e tyre ofron një zgjidhje interesante dhe praktike për situata të paparashikueshme nga jeta e përditshme në shkollë, punë ose rekreacion. Kompletet e nevojshme […]

ПОЧЕТОК: Нацинален натпревар на ученички компании 2021- 10.05.2021

Започна четвртиот по ред Натпревар за најдобра ученичка компанија! 23 ученички компании од 14 средни училишта кои беа дел од програмата за ученички компании оваа учебна година, сега ќе имаат можност истата да ја презентираат пред јавноста и стручната жири-комисија! Преку креирање на ученичка компанија, учениците имаат можност да дознаат повеќе за процесот на отпочнување […]

Најава на Национален натпревар на ученички компании 2021

На повидок ни е Националниот натпревар на ученички компании !!! Учениците кои во текот на учебната година работеле на развивање на своите идеи, ќе имаат можност од 10-31 мај да се претстават и натпреваруваат за титулата Најдобра ученичка компанија за 2021 год. Победникот на Националниот натпревар ќе земе учество на Европскиот натпревар за ученички компании, […]

Njoftim i garës kombëtare të kompanive të nxënësve 2021

Para nesh është gara  kombëtare e kompanive të nxënësve!!!  Nxënësit, të cilët kanë punuar në zhvillimin e ideve të tyre gjatë vitit shkollor, do të kenë mundësinë nga 10-31 maj t’i paraqesin dhe të garojnë për titullin Kompania më e mirë e nxënësve për vitin 2021.  Fituesi i garës kombëtare do të marrë pjesë në […]

FILLIMI: Gara kombëtare e kompanive të nxënësve 2021- 10.05.2021 – NASLOV

Filloi gara e katërt me radhë për kompaninë më të mirë të nxënësve!  23 kompani të nxënësve nga 14 shkolla të mesme që ishin pjesë e programit për kompanitë e nxënësve në këtë vit shkollor, tani do të kenë mundësinë ta paraqesin atë para publikut dhe komisionit të jurisë së ekspertëve!  Nëpërmjet krijimit të kompanisë […]

Меморандум за соработка со Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија- 07.05.2021

Ја продолжуваме успешната соработка со Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија! На 07 мај 2021, нашата директорка Љупка Панчевска и директорот на АППРСМ Шенаси Џељадини потпишаа меморандум за соработка во програмите на претприемничко образование на Џуниор Ачивмент Македонија.

Memorandum për bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetje të Sipërmarrjes në Republikën e Maqedonisë  së Veriut – 07.05.2021

Ne e vazhdojmë bashkëpunimin e suksesshëm me Agjencinë për Mbështetje të Sipërmarrjes në Republikën e Maqedonisë së  Veriut!  Më 7 maj 2021, drejtoresha jonë Ljupka Pançevska dhe drejtori i AMSRMV Shenasi Xheladini nënshkruan memorandum bashkëpunimi për programet e edukimit për sipërmarrje të Junior Achievement Maqedoni. 

Средба со Комисијата за хартии од вредност – 22.04.2021

60тина ученици од  12 средни училишта низ земјава, кои се вклучени во нашите активности имаа средба со Комисијата за хартии од вредност на 22 април 2021 год. За време на средбата учениците беа информирани за бројните образовни програми и активности што Комисијата им ги нуди на студентите за финансиска писменост како што се: Програмата за […]

МОКУ Работилница – 16 април 2021

Победниците од Кампот на иновации кој се одржа од 3-15 март имаa можност да бидат дел од работницата за МОКУ – Матрица на очекувана кариерна успешност со виш пред. м-р Горазд Смилевски во организација на Бизнис Академија Смилевски.