Memorandum për bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetje të Sipërmarrjes në Republikën e Maqedonisë  së Veriut – 07.05.2021

Posted on: 07.05.2021

Ne e vazhdojmë bashkëpunimin e suksesshëm me Agjencinë për Mbështetje të Sipërmarrjes në Republikën e Maqedonisë së  Veriut! 

Më 7 maj 2021, drejtoresha jonë Ljupka Pançevska dhe drejtori i AMSRMV Shenasi Xheladini nënshkruan memorandum bashkëpunimi për programet e edukimit për sipërmarrje të Junior Achievement Maqedoni.