Month: December 2021

ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТ/И ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈА ЗА ПРАВЕДНА ТРАНЗИЦИЈА (JUST TRANSITION)

Повикот е отворен до 17 јануари 2022 година Здружение Џуниор Ачивмент Македонија отвара повик за консултант/и за изработка на студија за праведна транзиција (Just Transition).  Опис на работата/Job description:                                                                       Title:                       Just Transition in North Macedonia – consultant Location:                           North Macedonia Duration:                           January 2021 […]

JA Macedonia is looking for Program Coordinator

Junior Achievement Macedonia (JA Macedonia) is one of the member nations in the global net of JA Worldwide and a member of JA Europe. Junior Achievement Worldwide is the world’s largest organization dedicated to educating students about work readiness, entrepreneurship and financial literacy through experiential, hands-on programs.  10 million students are participating in Junior Achievement […]

Presentation of the project “Panda Labs Junior for Just Transition” at the Teacher Training on the topic of Green Businesses

The project “Panda Labs Junior for Just Transition” was presented at the training for Green Businesses organized by Junior Achievement Macedonia. Teachers from different cities in the country and the project team discussed the need to include topics related to climate change, just transition, innovation and green entrepreneurship in the curriculum for high school students.

Претставување на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ на обуката за наставници на тема Зелени бизниси

Проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ беше промовиран на обуката за Зелени бизниси организирана од Џуниор Ачивмент Македонија. Наставниците од различни градови од државата и тимот на проектот, дискутираа за потребата од вклучување на темите поврзани со климатски промени, праведна транзиција, иновациите и зеленото претприемништво во курикулумот за учениците во средните училишта.

Takim me përfaqësues të Bankës Shparkase – 20.12.2021

Junior Achievement Maqedoni vazhdon me bashkëpunimin e suksesshëm me bankën Shparkase, e cila krahas mbështetjes së mësimdhënësve të përfshirë në programet tona, më 20 dhjetor organizoi një takim virtual me nxënësit, të cilët ishin pjesë e Kampeve të kaluara të Inovacioneve dhe me nxënësit e përfshirë në programin e kompanive të nxënësve në këtë vit […]

Средба со претставници од Шпаркасе банка – 20.12.2021

Џуниор Ачивмент Македонија продолжува со успешната соработка со Шпаркасе банка, која покрај подршката за наставници вклучени во нашите програми, на 20 декември организираше виртуелна средба со учениците кои беа дел од изминатите Кампови на иновации и учениците кои се вклучени во програмата за ученичка компанија оваа учебна година. За време на средбата, учениците се запознаа […]

Trajnim për mësuesit me temë “Bizneset e gjelbra” – 16-17.12.2021, Veles

20 mësues nga 14 shkolla të mesme më 16-17 dhjetor morën pjesë në trajnimin e organizuar nga Junior Achievement për temën ekonomia e gjelbër dhe sipërmarrja për të krijuar të ashtuquajturat biznese të gjelbra në Veles. Pjesëmarrësit patën mundësinë që përmes ushtrimeve dhe sesioneve interaktive të mësojnë konceptin e bizneseve të gjelbra dhe si mund […]

Обука за наставници на тема „Зелени бизниси“ – 16-17.12.2021, Велес

20 наставници од 14 средни училишта на 16-17 декември ја проследија обуката организирана од Џуниор Ачивмент на тема зеленa економија и претприемништво кон креирање т.н зелени бизниси во Велес Учесниците имаа можност преку интерактвини вежби и сесии да го осознаат концептот за зелени бизниси и како истиот може да се интегрира во работата со учениците. […]

Размена на знаења со Алумни клубот на Џуниор Ачивмент Албанија 10-12.12.2021

Изминатиов викенд од 10-12 декември, нашите алумни имаа можност да вмрежување и размена на знаења и искуства со алумните од Џуниор Ачивмент Албанија, во Тирана.   Целта на работилницата за размена е да се сподели знаење и искуство за градење тим, дискусии, сесии на работилници кои ќе доведат до зајакнување на мрежата на алумни на […]

GIRLS GO CIRCULAR PROJEKT PËR FORCIMIN E AFTËSIVE DIGJITALE DHE SIPËRMARRËSE TE VAJZAT

Girls Go Circular është një program i ri, në të cilin Junior Achievement Maqedoni u përfshi këtë vit shkollor.  Projekti zbatohet në 5 shkolla të mesme të rrjetit tonë, përmes platformës edukative https://eit-girlsgocircular.eu/, në kuadër të së cilës 100 nxënës do të kenë mundësi të thellojnë njohuritë e tyre për ekonominë qarkulluese, duke përvetësuar aftësi […]