Shkëmbim njohurish me Klubin Alumni të Junior Achievement Shqipëri 10 -12.12.2021

Posted on: 13.12.2021

Fundjavën e kaluar nga data 10-12 dhjetor, alumni-t tanë patën mundësinë të rrjetëzohen dhe të shkëmbejnë njohuri dhe përvoja me alumni nga Junior Achievement Shqipëri, në Tiranë.

Qëllimi i punëtorisë për shkëmbim është shkëmbimi i njohurive dhe përvojave për ndërtim të ekipit, diskutime, sesione të punëtorive, që do të çojnë në forcimin e rrjetit të alumni-ve të Junior Achievement Maqedoni.