Month: December 2020

Thirrje për vullnetarë nga biznesi – Junior Achievement Maqedoni 

Nga viti 2017 deri më sot, në programet e arsimit për sipërmarrje të Junior Achievement Maqedoni, kanë marrë pjesë më shumë se 1,500 nxënës. Çdo vit shkollor, këta nxënës, me ndihmën e mentorëve të tyre mësimdhënës, themelojnë kompani nxënësish dhe zhvillojnë ide biznesi, marrin pjesë në gara në nivel kombëtar dhe Evropian dhe marrin pjesë […]

Повик за бизнис волонтери- Џуниор Ачивмент Македонија 

Од 2017 година до денес  во програмите за претприемничко образование на Џуниор Ачивмент Македонија се вклучија повеќе од 1,500 ученици. Секоја учебна година овие ученици со помош на нивните наставници ментори, основаат ученичка компанија и развиваат бизнис идеја, учествуваат во натпревари на национално и европско ниво и земаат учество во процесот на сертификација на нивни […]

Прогласени победниците на натпреварот на средношколци за претприемнички вештини 

Тимот “Sun Rolls Systems” од средното училиште „Јосип Броз Тито“ од Скопје го освои првото место на Кампот на иновации – натпревар на средношколци во банкарски сектор, кој се одржа од 25 ноември до 9 декември 2020, во организација на Џуниор Ачивмент Македонија, a во соработка со Шпаркасе банка и Бизнис Академија Смилевски Скопје.  Решението […]

Kampi i inovacioneve – 25 nëntor – 9 dhjetor

100 nxënës të shkollave të mesme nga i gjithë vendi do të marrin pjesë në Kampin e inovacioneve – një konkurs i nxënësve të shkollave të mesme për aftësi sipërmarrëse, të organizuar nga Junior Achievement Maqedonia.  Gjatë dy javëve të ardhshme, nga 25 nëntori deri më 9 dhjetor 2020, nxënësit e shkollave të mesme do […]