Month: October 2021

Women and Girls in STEM Forum – 28.10.2021

На 28 октомври, ЏА Македонија беше дел од Women and Girls in STEM Forum, настан кој имаше за цел да обедини креатори на политики, лидери од индустријата и ученици, со цел унапредување на европската агенда за родовата еднаквост во СТЕМ едукацијата и кариерата. На првиот настан од овој тип, кој беше организиран од проектот Girls […]

Средба со службеници за млади – 27.10.2021

Остварена уште една успешна средба – овој пат со службеници за млади со цел полесно остварување на нашите цели за воведување на учениците во светот на претприемничко образование, финансиска писменост и стекнување на нови знаења и вештини! За време на средбата службеници за млади од најразлични институции и општини на државно ниво имаа можност да […]

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование – тема: Зелени бизниси

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија”, финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР, распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема зелени бизниси.   Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците во спроведување на […]

Garë ndërkombëtare The World Food Day (WFD) Foodathon – 13-15 tetor të vitit 2021

Ekipi i nxënësve nga SHMPK-ja “Dimitrija Çupovski” – Veles, ishte pjesë e garës ndërkombëtare The World Food Day (WFD) Foodathon! Gara online, e mbajtur nga data 13 deri më 15 tetor, është organizuar nga JA Europe dhe EIT Food, me mbështetjen e UN FAO-s, dhe në të marrin pjesë nxënës të rinj të talentuar nga […]

Меѓународен натпревар The World Food Day (WFD) Foodathon- 13-15 октомври 2021

Тим ученици од ССОУ „Димитрија Чуповски“ – Велес, беше дел од меѓународниот натпревар The World Food Day (WFD) Foodathon! Онлајн натпреварот, кој се одржа од 13ти до 15ти октомври, а е организиран од JA Europe и EIT Food, со поддршка на UN FAO и на него учествуваат млади талентирани ученици од Европа и Африка. На […]

Trajnim për mësuesit për zbatimin e programit Kompani e Nxënësve – 6-7-8 tetor 2021

22 mësues nga 15 shkolla të mesme prej 9 qytetesh: Manastir, Vinicë, Gostivar, Demir Hisar, Krushevë, Negotinë, Prilep, Shkup dhe Shtip ishin pjesë e trajnimit 3-ditor online për zbatimin e programit të Kompanisë së Nxënësve më 6, 7 dhe 8, tetor të vitit 2021. Trajnimi u realizua nga dy trajnerë të certifikuar në mënyrë dinamike […]

Обука за наставници за спроведување на програмата Ученичка Компанија – 6-7-8 октомври 2021

22 наставници од 15 средни училишта од 9 градови од Битола, Виница, Гостивар, Демир Хисар, Крушево, Неготино, Прилеп, Скопје и Штип беа дел од 3-дневна онлајн обука за спроведување на програмата Ученичка Компанија на 6ти 7ми и 8ми октомври 2021. Обуката беше спроведена од двајца сертифицирани обучувачи на динамичен и интерактивен начин, полн со информации […]