Month: August 2023

Програма за Проектен Менаџмент – јануари 2022 – август 2023

Како нова компонента во рамки на Програмата за ученички компании, ЏА Македонија го вклучи и модулот за проектен менаџмент, достапен за сите ученици вклучени во нашите активности. Од јануари 2022 до август 2023 година се вклучија над 600 ученици, а речиси 40 наставници беа обучени за Раководење со проектен циклус. Програмата поттикнува на размислување и […]

ПОКАНА за учество на јавен повик 1/ПОМ/2023/ЏА за подготовка и спроведување обуки наменети за граѓански организации – Потпри се на младите

Џуниор Ачивмент Македонија ги поканува сите заинтересирани правни лица да учествуваат во отворениот повик за подготовка и спроведување на 4 (четири) дво-дневни обуки наменети за поддршка на организациите, корисници на грантови [1] за имплементација на младински иницијативи во рамки на проектот „Потпри се на младите“. Обуките имаат за цел да обезбедат правилно управување и успешно […]

JA activities prepare high school students for the future 

Jovana Sekova, student from high school “Dimitrija Chupovski” from Veles, reflects on her experience with the JA program and activities. Jovana Sekova, student in the vocational high school “Dimitrija Chupovski” in Veles, has been involved in the JA student Company program since the academic year 2021/2022. After being part of the Best Student Company of the Year National […]

Student Company MP Settings cares about cyclists’ safety

By utilizing the knowledge gained within the Company program and during classes, the student company MP Settings offers a solution for all cyclists. Being a participant in traffic as a cyclist requires responsibility, attention, and respect for the traffic signals. Traffic accidents are becoming more common, and cyclists usually utilize the old method of using […]