Month: February 2021

Конкурс: Етичка Дилема во Бизнис- Учебна година 2020-2021 

Џуниор Ачивмент Македонија го промовира претприемничкото образование во училиштата, финансиската писменост и подготвеноста на средношколците за идни работни места, а воедно се залага за промовирање на општествена одговорност и етичко однесување. Денес етикатa е важен дел од секоја компанија. Со цел да ги потикнеме младите да развиваат вештини морални принципи и вредности кон почитување на […]

Konkurs: DILEMA ETIKE NË BIZNES Viti shkollor 2020-2021

Junior Achievement Maqedoni promovon edukim për sipërmarrje në shkolla, njohuri financiare dhe gatishmëri të nxënësve të shkollave të mesme për vende pune në të ardhmen, por, gjithashtu, përpiqet të promovojë përgjegjësi shoqërore dhe sjellje etike. Sot, etika është pjesë e rëndësishme e çdo kompanie. Në mënyrë që të inkurajojmë të rinjtë të zhvillojnë aftësi, parime […]

ZGJEDHJA E MËSUESIT TË VITIT Viti shkollor 2020/2021

Këtë vit shkollor 2020/2021 ne duam ta njohim dhe shpërblejmë punën e të gjithë mësuesve të përfshirë në programin Kompania e nxënësve, të realizuar nga Junior Achievement Maqedoni dhe të zgjedhim mësuesin e vitit. Të gjithë mësuesit, që janë pjesë e programit Junior Achievement, mund të nominohen për mësues mentor më të mirë të kompanisë […]

ZGJEDHJA E SHKOLLËS MË SIPËRMARRËSE për vitin shkollor 2020-2021

Këtë vit shkollor 2020/2021 ne duam të njohim dhe shpërblejmë punën e të gjithë atyre që janë përfshirë në programet e Junior Achievement Maqedoni dhe të zgjedhim shkollën më të mirë dhe më sipërmarrëse. Për këtë qëllim, ne po shpallim një konkurs për përzgjedhje.  Kush mund të marrë pjesë në konkurs?  Në konkurs mund të […]

ИЗБОР ЗА НАСТАВНИК НА ГОДИНАТА -Учебна година 2020/2021

Оваа учебна 2020/2021 година сакаме да ја препознаеме и наградиме работата на сите наставници кои се вклучени во програмата Ученичка компанија спроведена од Џуниор Ачивмент Македонија и да го избереме наставникот на годината. Сите наставници кои се дел од програмата на Џуниор Ачивмент можат да се номинираат за изборот за најдобар наставник ментор на ученичка […]

ИЗБОР НА НАЈПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 година

Оваа учебна година 2020/2021 сакаме да ја препознаеме и наградиме работата на сите оние кои се вклучени во програмите на Џуниор Ачивмент Македонија и да избереме најдобро и најпретприемничкото училиште. За таа цел распишуваме конкурс за избор.   Кој може да учествува во конкурсот?  Учество на конкурсот може да земат сите средни училишта во кои […]

Обука за наставници за спроведување на програмата „Ученичка компанија“ 04, 05-08 февруари 2021 

23 наставници од 17 училишта од Битола, Велес, Гостивар, Куманово, Крушево, Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица и Штип беа дел од втората тридневна обука за спроведување на програмата Ученичка компанија, која се оддржа на 4,5 и 8 февруари на онлајн платформата MS Teams.   Преку конкретни вежби, презентации и примери, наставниците имаа можност да се запознаат […]

Обука за наставници за спроведување на програмата „Ученичка компанија“ 21, 22-25 јануари 2021

15 наставници од 12 училишта од Велес, Охрид, Прилеп, Скопје, Гостивар и Штип, беа дел од првата тридневна обука за спроведување на програмата Ученичка компанија, која се оддржа на 21,22 и 25 јануари на онлајн платформата MS Teams. Обуката, реализирана од два сертифицирани обучувачи, има за цел да придонесе за подобра подготовка на наставниците за […]