Month: January 2022

Presentation of the project “Panda Labs Junior for Just Transition” at the Teacher Training on the topic of Social Entrepreneurship

During the training for Social Entrepreneurship organized by Junior Achievement Macedonia, the activities envisaged within the project “Panda Labs Junior for Just Transition” were presented to teachers from different cities in the country. During the two days, the teachers expressed their opinion that these activities, especially the introduction of educational modules concerning Climate Change, Just […]

Презeнтирање на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ на обуката за наставници на тема Социјално претприемништво

За време на обуката за Социјално претприемништво организирана од Џуниор Ачивмент Македонија, активностите предвидени во рамки на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ беа промовирани пред наставници од различни градови во земјата. Во текот на двата дена, наставниците го искажаа својот став овие активности, особено внесувањето на образовни модули за климатски промени, праведна транзиција, […]

Избор за наставник на годината во учебната година 2021/2022

Најдобар  Наставник на годината е награда што ја доделува организацијата Џуниор Ачивмент Македонија на еден наставник ментор на ученичката компанија, за неговите заложби во промоција на претприемничко образование, изразена страст во работата со своите ученици и јасен претприемнички став. Сите наставници кои се дел од програмата на Џуниор Ачивмент можат да се номинираат за изборот […]

Избор на најпретприемничко училиште за учебната 2021/2022 година

Оваа учебна година 2021/2022 сакаме да ја препознаеме и наградиме работата на сите оние кои се вклучени во програмите на Џуниор Ачивмент Македонија и да избереме најдобро и најпретприемничкото училиште. За таа цел распишуваме конкурс за избор. Кој може да учествува во конкурсот? Учество на конкурсот може да земат сите средни училишта во кои се […]

JA Macedonia is looking for Program and Finance Officer

Junior Achievement Macedonia (JA Macedonia) is one of the member nations in the global net of JA Worldwide and a member of JA Europe. Junior Achievement Worldwide is the world’s largest organization dedicated to educating students about work readiness, entrepreneurship and financial literacy through experiential, hands-on programs.  10 million students are participating in Junior Achievement […]

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ СОЦИОЛОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ

Здружение Џуниор Ачивмент Македонија, во рамки на проектот Panda Labs Junior for Just Transition, отвара повик за консултанти/истражувачки агенции за спроведување социолошко истражување Junior Achievement Macedonia, within the project “Panda Labs Junior for Just Transition”, is looking for consultants/research agency for conducting sociological survey on youth awareness of Climate Change, Just Transition, innovations and green […]