Month: December 2023

Избор за наставник на годината учебна 2023/2024 година

Наставник на годината е награда што ја доделува организацијата Џуниор Ачивмент Македонија на еден наставник-ментор на ученичка компанија, за неговите заложби во промоција на претприемничко образование, изразена страст во работата со своите ученици и јасен претприемнички став. Сите наставници кои се дел од програмата на Џуниор Ачивмент, можат да бидат номинирани за избор на наставник-ментор […]

Избор на најпретприемничко училиште за учебната2023/2024 година

Оваа учебна 2023/2024 година, повторно сакаме да ја препознаеме и наградиме работата на сите оние кои се вклучени во програмите на Џуниор Ачивмент Македонија и да избереме најпретприемничкото училиште. За таа цел распишуваме конкурс за избор. Кој може да учествува на конкурсот? На конкурсот може да учествуваат сите средни училишта, во кои се спроведува Програмата […]