Month: March 2022

Глобална недела на парите – 21-27.03.2022

Оваа недела се придружуваме кон иницијативите низ целиот свет под наслов Глобална недела на парите. на тема “Изгради ја својата иднина, ракувај паметно со парите” овогодишната кампања е со цел младите да стекнат знаења, вештини и ставови да носат финансиски одлуки. Со натпреварите за средношколци во претприемнички вештини кои се одржаа во Гевгелија 22/23 февруари, Прилеп 9/10 […]

“Panda Labs Junior for Just Transition” – Delivering the educational program for high school students – Teacher Training, 24.03.2022, Bitola

As part of the project activities, the JA Macedonia team organized a Teacher Training for high school teachers, who will be implementing the educational program with high school students in the coal region of Bitola. Nine teachers attended the training and had the opportunity to acquire knowledge and skills in teaching students on subjects such […]

„Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ – Обука со наставници за спроведување на образовна програма за средношколци, 24.03.2022, Битола

Како дел од проектните активности, тимот на ЏА Македонија организираше обука за наставници од средни училишта, кои ќе ја имплементираат образовната програма со средношколци во регионот со јаглен Битола. На обуката учествуваа девет наставници и имаа можност да се стекнат со знаења и вештини за работа со учениците на теми како климатски промени, одржливост, праведна […]

“Panda Labs Junior for Just Transition” – Delivering the training program for university students and building our stakeholder network

The Junior Achievement Macedonia Team, as part of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project, organized a promotional and networking event for students from St. Climent Ohridski and the International Slavic University, both located in the coal region of Bitola. On the 23rd of March, students had the opportunity to hear about the “Panda […]

„Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ – Спроведување на образовна програма за студенти и градење на нашата мрежа

Тимот на Џуниор Ачивмент Македонија, како дел од проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“, организираше промотивен и настан за вмрежување за студентите од Св. Климент Охридски и Меѓународниот Славјански Универзитет, лоцирани во регионот со јаглен Битола. На 23 март, студентите имаа можност да слушнат за проектот, како можат да учествуваат во претстојните активности и […]

Џуниор Ачивмент JA Worldwide  – Номинирана За Нобелова Награда За Мир За 2022

Со голема чест и задоволство ви соопштуваме дека светската организација на Џуниор Ачивмент JA Worldwide  е номинирана за Нобелова награда за мир за 2022! Ни претставува огромна чест што организација од чија мрежа сме дел е номинирана за една од најпрестижните награди!  Ашеш Адвани, извршениот директор на JA Worldwide, ја сподели својата перспектива како одговор […]

Training of Trainers in Sofia, Bulgaria 13-15 of March 2022

The Junior Achievement Macedonia Team, as part of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project, participated in the Training of Trainers in Sofia, Bulgaria. Big gratitude to our hosts JA Bulgaria and WWF Bulgaria, as well as project partners, WWF Adria Serbia and Eco Team from Montenegro.

Обука за обучувачи во Софија, Бугарија 13-15 март 2022

Тимот на Џуниор Ачивмент Македонија, во рамки на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“, учествуваше на обуката за обучувачи во Софија, Бугарија. Голема благодарност до нашите домаќини ЏА Бугарија и WWF Бугарија, како и останатите партнери во проектот, WWF Адриа Србија и Еко тим од Црна Гора.

Камп на иновации СЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ – 9-10.03.2022

Џуниор Ачивмент Македонија на 09-10 март 2022, го организираше Кампот на иновации – натпревар во претприемнички вештини за ученици од средното училиште Кузман Јосифовски- Питу во Прилеп. Кампот на иновации  е дводневен настан во кој учениците работат во тимови за да најдат решение на поставениот бизнис предизвик. Тие преку пристап до интернет и технологија, експертска помош од […]

Промоција на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ на Кампот на иновации во Прилеп

За време на Кампот на иновации кој се одржа на 9 и 10 март 2022 година, тимот на Џуниор Ачивмент Македонија го претстави проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ пред наставниците и менаџментот на средното училиште Кузман Јосифоски-Питу во Прилеп.

Promotion of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project during the Innovation Camp in Prilep

During the Innovation Camp that took place on March 9th and 10th 2022, the Junior Achievement Macedonia team presented the “Panda Labs Junior for Just Transition” project to the teachers and management staff of Kuzman Josifoski-Pitu High School in Prilep.

Меморандум за соработка со Општина Битола

Потпишан Меморандум за соработка со Општина Битола – официјална страница, со цел давање поддршка во спроведување на проектните активности во средните училишта и универзитетите во битолскиот регион.

Promotion of the project “Panda Labs Junior for Just Transition” in the coal region Bitola

The Junior Achievement Macedonia team met with the Mayor, Dr. Toni Konjanovski and representatives of the Municipality of Bitola and signed a Memorandum of Understanding for cooperation and mutual promotion and support in the implementation of project activities in high schools and universities in the Bitola region. After the presentation of the project, the municipality […]

Промоција на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ во регионот со јаглен Битола

Tимот на Џуниор Ачивмент Македонија оствари средба со градоначалникот, д-р Тони Коњановски и претставници на општина Битола и беше потпишан Меморандум за соработка и меѓусебна промоција и поддршка во спроведување на проектните активности во средните училишта и универзитетите во битолскиот регион. По претставувањето на проектот, општината изрази интерес за учество на настани, работилници и натпревари, […]

Средното училиште “Кузман Јосифоски – Питу” од Прилеп – Домаќин на Камп на иновации во банкарски сектор

Џуниор Ачивмент Македонија на 9ти и 10ти март 2022, ќе организира Камп на иновации – натпревар во претприемнички вештини за ученици од средното општинско економско училиште “Кузман Јосифоски – Питу” од Прилеп. Кампот на иновации  е дводневен настан во кој учениците работат во тимови за да најдат решение на поставениот бизнис предизвик. Тие преку пристап до интернет и технологија, […]

Дополнителна обука за наставници за спроведување на програмата Ученичка компанија – 02-03.03.2022, Битола

17 наставници од 10 средни училишта низ земјава беа дел од обуката за спроведување на програмата Ученичка компанија со нагласок на изработка на компанискиот извештај за претстојниот Национален натпревар на Ученички компании. Преку интерактивни вежби наставниците работеа на маркетинг страгии, анализи на пазарот, процес на производство и финансиско работење. Се надеваме дека со помош на […]

Конкурс: Етичка Дилема во Бизнис- Учебна година 2020-2022

Џуниор Ачивмент Македонија го промовира претприемничкото образование во училиштата, финансиската писменост и подготвеноста на средношколците за идни работни места, а воедно се залага за промовирање на општествена одговорност и етичко однесување. Денес етикатa е важен дел од секоја компанија. Со цел да ги потикнеме младите да развиваат вештини морални принципи и вредности кон почитување на […]

Global Money Week (GMW) 21-27 March 2022 “Build your future, be smart about money.”

GMW2022 theme is “Build your future, be smart about money.” GMW is an annual global awareness-raising campaign on the importance of ensuring that young people, from an early age, are financially aware, and are gradually acquiring the knowledge, skills, attitudes and behaviors necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve financial well-being and financial […]