Month: February 2022

Promotion of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project during the Innovation Camp in Gevgelija

During the Innovation Camp that took place on February 22nd and 23rd 2022, the Junior Achievement Macedonia team presented the “Panda Labs Junior for Just Transition” project to the teachers and management staff of Josif Josifovski High School in Gevgelija.

Промоција на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ на Кампот на иновации во Гевгелија

За време на Кампот на иновации кој се одржа на 22 и 23 февруари 2022 година, тимот на Џуниор Ачивмент Македонија го претстави проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ пред наставниците и менаџментот на СОУ Јосиф Јосифовски, во Гевгелија.

Консултативна средба со локалните младински организации – 24.02.2022

На 24ти февруари се одржа консултативна средба со локалните младински организации, во организација на Младинскиот центар Матично и Општина Центар од која беше дел и Џуниор Ачивмент Македонија. За време на средбата се дискутираше за тоа кои се потребите на младите, како може да го посетат младинскиот центар, а воедно и се споделуваа идеи за […]

Камп на иновации во СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија 22-23.02.2022

Џуниор Ачивмент Македонија на 22-23 февруари 2022, го организираше Кампот на иновации – натпревар во претприемнички вештини за ученици од средното општинско училиште „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија. Кампот на иновации  е дводневен настан во кој учениците работат во тимови за да најдат решение на поставениот бизнис предизвик. Тие преку пристап до интернет и технологија, експертска помош од […]

Продолжена соработката со Фондот за иновации и технолошки развој

Џуниор Ачивмент Македонија ја продолжува соработката со Фонд за иновации и технолошки развој , воспоставена во 2019 година, со посредство на УСАИД. Во изминатите две години, 1667 ученици се вклучија во програмата со своите 109 наставници од повеќе од 70 средни училишта. 456 ученици имаа можност да се натпреваруваат во најдобар бизнис план на хакатоните […]

Онлајн обука за наставници за спроведување на програмата Ученичка компанија – 10,11 и 14 февруари 2022

17 наставници од 10 средни училишта од 9 градови одБерово, Богданци, Велес, Куманово, Лозово, Пробиштип, Скопје, Тетово и Штип беа дел од 3-дневна онлајн обука за спроведување на програмата Ученичка Компанија на 10ти, 11ти и 14ти февруари 2022. Обуката беше спроведена од двајца сертифицирани обучувачи на динамичен и интерактивен начин, полн со информации и содржини […]

ПРОДОЛЖЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ СОЦИОЛОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ 

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ СОЦИОЛОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ Здружение Џуниор Ачивмент Македонија, во рамки на проектот Panda Labs Junior for Just Transition, отвара повик за консултанти/истражувачки агенции за спроведување социолошко истражување Junior Achievement Macedonia, within the project “Panda Labs Junior for Just Transition”, is looking for consultants/research agency for conducting sociological survey on youth awareness […]

Обука за наставници на тема „Социјално претприемништво“ – 27 – 28.01.2022, Велес

18 наставници од 13 средни училишта, вклучени во програмата за Ученички компании, беа дел од дводневната обука на тема „Социјално Претприемништо“ 27-28 јануари 2022 година во Велес.  Преку вовед во фундаментални прашања и терминологија на социјално претприемништво, наставниците се запознаa со социјален бизнис модел, начини на вклучување на социјално претприемништво во училишни активности и начини […]