Month: January 2023

ИЗБОР НА НАЈПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Оваа учебна 2022/2023 година, повторно сакаме да ја препознаеме и наградиме работата на сите оние кои се вклучени во програмите на Џуниор Ачивмент Македонија и да избереме најпретприемничкото училиште. За таа цел распишуваме конкурс за избор.   Кој може да учествува на конкурсот?  На конкурсот може да учествуваат сите средни училишта, во кои се спроведува […]

ИЗБОР ЗА НАСТАВНИК НА ГОДИНАТА – Учебна 2022/2023 година

Наставник на годината е награда што ја доделува организацијата Џуниор Ачивмент Македонија на еден наставник-ментор на ученичка компанија, за неговите заложби во промоција на претприемничко образование, изразена страст во работата со своите ученици и јасен претприемнички став. Сите наставници кои се дел од програмата на Џуниор Ачивмент , можат да бидат номинирани за избор на […]

Обуки за млади од рурални среднини – Потпри се на младите

Околу седумдесет млади беа дел од четири еднодневни обуки за претприемништво, (само)вработување и развој на план за (социјален) бизнис, наменети за младите од руралните средини од Полошкиот, Пелагонискиот, Југозападниот и Североисточниот регион кои се оддржаа во месец декември 2022: . 21.12.2022 во Тетово, Полошкиот регион  23.12.2022 во Битола, Пелагонискиот регион  26.12.2022 во Охрид, Југозападниот регион  […]