Month: March 2021

Дополнителна обука за наставници за спроведување на програмата Ученичка компанија – 29-30 март 2021

23 наставници од 16 средни училишта низ земјава беа дел од обуката за спроведување на програмата Ученичка компанија со нагласок на изработка на компанискиот извештај за претстојниот Национален натпревар на Ученички компании. Преку интерактивни вежби наставниците работеа на маркетинг страгии, анализи на пазарот, процес на производство и финансиско работење. Се надеваме дека со помош на […]

Trajnim shtesë për mësues për të zbatuar programin Kompani të nxënësve – 29-30 mars 2021

23 mësues nga 16 shkolla të mesme nga i gjithë vendi ishin pjesë e trajnimit për zbatimin e programit Kompani të nxënësve me theks në përgatitjen e raportit të kompanisë për garën e ardhshme kombëtare të Kompanive të nxënësve. Përmes ushtrimeve interaktive, mësuesit punuan në strategjitë e marketingut, analizën e tregut, procesin e prodhimit dhe […]

Средба со Македонска берза – 25 март 2021

50тина средношколци кои беа дел од Кампот на иновации имаа можност од прва рака да добијат информации како фунционира Македонската берза и која е нејзината улога на пазарот за хартии од вредност, за време на виртуеланата средба која се одржа на 25 март 2021 год. од  12 часот. И благодариме на Македонска берза за  поддршката на […]

I jepet çmimi idesë së biznesit “MultiBox” të nxënësve të shkollës së mesme nga Prilepi 

Zgjidhja që u ofron konsumatorëve një mobilie praktike dhe interesante “MultiBox” ia solli fitoren shkollës së mesme Kuzman Josifovski – Pitu nga Prilepi në garën për aftësi sipërmarrëse të organizuar nga Junior Achievement Macedoni. Ideja e tyre e biznesit është një mobilie që shndërrohet në karrige, tavolinë kafeje dhe sirtar për ruajtje dhe ofron funksionalitet […]

Наградена бизнис идејата “MultiBox”на средношколци од Прилеп 

Решение што на потрошувачите им нуди практично и интересно парче мебел “MultiBox”  донесе победа на средното училште Кузман Јосифовски – Питу од Прилеп на натпреварот во претприемнички вештини организиран од Џуниор Ачивмент Македонија. Нивната бизнис идеја е коцка мебел која се трансформира во столче, масичка и фиока за складирање и нуди подобра функционалност и искористеност […]

Церемонија за доделување награди 15 март 2021- Камп на иновации 

Бидете дел од церемонијата за прогласување на победниците на Кампот на иновации на 3ти март во 11 часот на платформата zoom. За време на прогласувањето на присутните ќе им се обратат:• Директорoт на Фонд за иновации и технолошки развој – Коста Петров• Aмбасадорката на САД во Република Северна Македонија – Кејт Мари Брнз• Министерката за […]

Камп на иновации- 3-15 март 2021

Над 100 средношколци ширум земјава ќе земат учество на натпреварот на средношколци во претприемачки вештини- Камп на иновации. Онлајн натпреварот ќе се одржува онлајн 3-15 март, 2021.  Тимската работа и иновативни решенија ќе бидат клучни за одговарање на предизвикот кој им претстои на средношколците, а на кој ќе работат заедно со помошта на нашите бизнис волонтери. […]

Kampi i Inovacioneve – 3-15 mars 2021 

Mbi 100 nxënës të shkollave të mesme nga i gjithë vendi do të marrin pjesë në Garën e nxënësve të shkollave të mesme në Aftësi për Sipërmarrje – Kampi i Inovacioneve. Online gara do të mbahet online nga 3-15 marsi i vitit 2021.  Puna në ekip dhe zgjidhjet inovative do të jenë thelbësore për të […]