Month: September 2022

Студија за локален контекст за праведна транзиција во земјата, со битолскиот регион како студија на случај – Генерација за промена

Во рамки на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“, фокусиран на праведната транзиција, заштитата на животната средина и зеленото претприемништво во С. Македонија, Србија, Црна Гора и Бугарија, е изработена Студија за локален контекст за праведна транзиција во земјата, со битолскиот регион како студија на случај – Генерација за промена, како прва од овој […]

Обука за спроведување на програмата за ученичка компанија – 14-16 септември 2023, Дојран

Во периодот од 14 до 16 септември, во Дојран, се одржа Основна обука за спроведување Програмата за ученичка компанија на која присуствуваа 22 наставници од 14 средни училишта. Тродневната обука беше полна со информации и содржини кои придонесуваат за подобра подготовка на наставниците за разбирање на концептот на претприемничко образование и како истиот може да […]

Обука за наставници – 15-16 септември 2023, Дојран

Наставници вклучени во програмата за ученичка компанија на Џуниор Ачивмент Македонија, учествуваа на обуката за Раководење на проектен циклус од 15 до 16 септември, во Дојран. Преку вовед во основите на управување со проекти, наставниците се стекнаа со знаења и вештини за раководење со проекти, фазите на проектен циклус, финансиско планирање, спроведување на проектни активности, […]

Покана  за учество на јавен повик 2/ПОМ/2022/ЏА за ангажман на локални соработници за мапирање на младински организации/иницијативи, селекција и мобилизација на целната група

Џуниор Ачивмент Македонија и Рурална Коалиција ги покануваат сите заинтересирани физички лица да учествуваат во тендерска постапка за набавка на: услуга за вмрежување, мапирање на младински организации/иницијативи, мобилизација на целната група за спроведување на проектните активности. Избраните соработници ќе служат како директен канал на комуникација со целната група во руралните општини во еден од целните […]