Month: September 2020

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование – тема: Дигитален маркетинг

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема дигитален маркетинг.  Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците во спроведување на програми за претприемничко […]

Повик за преведувачки услуги на албански јазик 

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на услуги за превод на албански јазик.Проектот има за цел да ги инспирира и подготви младите луѓе да успеат во глобалната економија, преку развивање и спроведување на програми за […]

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование- тема: Социјално претприемништво

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема социјално претприемништво.   Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците во спроведување на […]

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование – тема: Дигитален маркетинг

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема дигитален маркетинг.  Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците во спроведување на програми […]

Видео сесии со наставници за онлајн спроведување на програмата за УК во септември

Драги наши наставници, Џуниор Ачивмент Македонија продолжува во поддршката на наставниците за спроведување на програмата за ученички компании и оваа учебна година.  Подготвивме голем број обуки на теми кои се интересни и кои ќе ги зголемат вештините и компетенциите на секој наставник, не само за нашата програма, туку и во работењето со учениците во предизвиците во образовниот […]