Trajnim për mësuesit me temë “Bizneset e gjelbra” – 16-17.12.2021, Veles

Posted on: 20.12.2021

20 mësues nga 14 shkolla të mesme më 16-17 dhjetor morën pjesë në trajnimin e organizuar nga Junior Achievement për temën ekonomia e gjelbër dhe sipërmarrja për të krijuar të ashtuquajturat biznese të gjelbra në Veles. Pjesëmarrësit patën mundësinë që përmes ushtrimeve dhe sesioneve interaktive të mësojnë konceptin e bizneseve të gjelbra dhe si mund të integrohet  ato në punën me nxënësit.

Në të njëjtën kohë, gjatë trajnimit u prezantua edhe platforma e re digjitale për kompanitë e nxënësve, e cila do të vihet në përdorim gjatë vitit shkollor.