Обука за наставници 28-29 Ноември 2022 год.

Posted on: 29.11.2022

Група наставници вклучени во програмите Џуниор Ачивмент Македонија беа дел од дополнителна обука за спроведување на програмата Ученичка компанија на 28-29 октомври 2022 год. Продолжуваме со активно градење капацитети за работа во ученичките компании и соработка со училиштата! Повеќе фотографии од обуката може да видите на следниот линк https://www.facebook.com/JuniorAchievementMacedonia/posts/pfbid035dPmjgU5bpu5jRzqStd8T9aJ7yodey293VUW11Lbm68LLJxbfNeARKFmRH7bp4wCl