Takime me mësuesit e përfshirë në Programin Junior Achievement Maqedoni – shtator 2021

Posted on: 30.09.2021

Gjatë muajit shtator janë zhvilluar 4 takime me mësuesit e përfshirë në programet tona. 43 mësues patën mundësinë të ndajnë përvojat dhe sfidat me të cilat janë përballur në vitin e kaluar shkollor dhe të mësojnë për planin e aktiviteteve për këtë vit shkollor. Dëgjuam sugjerime konkrete se si mund t’i mbështesim ata dhe nxënësit e tyre në zbatimin e programit të kompanive të nxënësve. Të tjerët, që nuk mundën të ndiqnin sesionet, i lanë komentet dhe vërejtjet e tyre në pyetësorin tonë.