Partners

USAID North Macedonia

Фонд за иновации и технолошки развој

Европска Унија

Erasmus +

European Climate Initiative EUKI

EIT RawMaterials GmbH

Visegrad Fund

The PMI Educational Foundation

Министерство за образование и наука

Центар за стручно образование и обука

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

JA Worldwide

JA Europe

Sparkasse Bank AD Skopje

Пакомак

GDi Skopje

РЕЦ – Здружение центар за ресурси во животната средина

Здружението Центар за ресурси во животната средина (РЕЦ) е еколошка организација за обновлива енергија која нуди еко производи и решенија. Мисијата на РЕЦ е остварување на одржлив развој преку рационално управување со ресурсите во животната средина.

Business Academy Smilevski

Сеавус едукативен и развоен центар 

Семос едукација

  

Македонска развојна фондација за претпријатија 

Рурална коалиција

ЕЛИТ- Здружение на жени менаџери

Центар за развој на Вардарски плански регион

Центар за развој на Југозападен плански регион

 

Центар за развој на Скопски плански регион 

Startup Macedonia

СФЕРА Интернешнал

   

University of Tourism and Management – Skopje

University American College Skopje

Rotary Club Bitola 

Институт за одржливост- ЕКОС

Ladna

European Fund for Southeast Europe 

Кам Маркет

Eco-team

WWF

Bulgarian Youth Forum

Vincini

Kozuvchanka DOO Kavadraci

Bregal DOO Delcevo

Konekt

CES Center for Educational Services

ITD Distribution Macedonia

Pari.com.mk

SOFA STUDIO