Соработка со Универзитет за информатички науки и технологии – Свети Апостол Павле

Posted on: 03.03.2023

Џуниор Ачивмент Македонија и Универзитетот за информатички науки и технологии – Свети Апостол Павле потпишаа меморандум за соработка преку кој се отвора можност за реализација на надтани на Факултетот во Охрид, како идополнителни активности за промоција на претприемништвото, градење заеднички проекти и акцелерација на идните претприемачи.