Month: March 2022

Promotion of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project during the Innovation Camp in Prilep

During the Innovation Camp that took place on March 9th and 10th 2022, the Junior Achievement Macedonia team presented the “Panda Labs Junior for Just Transition” project to the teachers and management staff of Kuzman Josifoski-Pitu High School in Prilep.

Меморандум за соработка со Општина Битола

Потпишан Меморандум за соработка со Општина Битола – официјална страница, со цел давање поддршка во спроведување на проектните активности во средните училишта и универзитетите во битолскиот регион.

Promotion of the project “Panda Labs Junior for Just Transition” in the coal region Bitola

The Junior Achievement Macedonia team met with the Mayor, Dr. Toni Konjanovski and representatives of the Municipality of Bitola and signed a Memorandum of Understanding for cooperation and mutual promotion and support in the implementation of project activities in high schools and universities in the Bitola region. After the presentation of the project, the municipality […]

Промоција на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ во регионот со јаглен Битола

Tимот на Џуниор Ачивмент Македонија оствари средба со градоначалникот, д-р Тони Коњановски и претставници на општина Битола и беше потпишан Меморандум за соработка и меѓусебна промоција и поддршка во спроведување на проектните активности во средните училишта и универзитетите во битолскиот регион. По претставувањето на проектот, општината изрази интерес за учество на настани, работилници и натпревари, […]

Средното училиште “Кузман Јосифоски – Питу” од Прилеп – Домаќин на Камп на иновации во банкарски сектор

Џуниор Ачивмент Македонија на 9ти и 10ти март 2022, ќе организира Камп на иновации – натпревар во претприемнички вештини за ученици од средното општинско економско училиште “Кузман Јосифоски – Питу” од Прилеп. Кампот на иновации  е дводневен настан во кој учениците работат во тимови за да најдат решение на поставениот бизнис предизвик. Тие преку пристап до интернет и технологија, […]

Дополнителна обука за наставници за спроведување на програмата Ученичка компанија – 02-03.03.2022, Битола

17 наставници од 10 средни училишта низ земјава беа дел од обуката за спроведување на програмата Ученичка компанија со нагласок на изработка на компанискиот извештај за претстојниот Национален натпревар на Ученички компании. Преку интерактивни вежби наставниците работеа на маркетинг страгии, анализи на пазарот, процес на производство и финансиско работење. Се надеваме дека со помош на […]

Конкурс: Етичка Дилема во Бизнис- Учебна година 2020-2022

Џуниор Ачивмент Македонија го промовира претприемничкото образование во училиштата, финансиската писменост и подготвеноста на средношколците за идни работни места, а воедно се залага за промовирање на општествена одговорност и етичко однесување. Денес етикатa е важен дел од секоја компанија. Со цел да ги потикнеме младите да развиваат вештини морални принципи и вредности кон почитување на […]

Global Money Week (GMW) 21-27 March 2022 “Build your future, be smart about money.”

GMW2022 theme is “Build your future, be smart about money.” GMW is an annual global awareness-raising campaign on the importance of ensuring that young people, from an early age, are financially aware, and are gradually acquiring the knowledge, skills, attitudes and behaviors necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve financial well-being and financial […]