Меморандум за соработка со Општина Битола

Posted on: 07.03.2022

Потпишан Меморандум за соработка со Општина Битола – официјална страница, со цел давање поддршка во спроведување на проектните активности во средните училишта и универзитетите во битолскиот регион.