Обука за наставници на тема „Зелени бизниси“ – 16-17.12.2021, Велес

Posted on: 20.12.2021

20 наставници од 14 средни училишта на 16-17 декември ја проследија обуката организирана од Џуниор Ачивмент на тема зеленa економија и претприемништво кон креирање т.н зелени бизниси во Велес Учесниците имаа можност преку интерактвини вежби и сесии да го осознаат концептот за зелени бизниси и како истиот може да се интегрира во работата со учениците.

Истовремено за време на обуката беше презентирана новата дигитална платформа за ученички компании, која ќе биде пуштена во употреба во текот на школската година.