Камп на иновации ОСЕУ „8 Септември“- Тетово 2-3.12.2021

Posted on: 06.12.2021

Караванот од Кампови на иновации ова полугодие го комплетираме во ОСЕУ „8 Септември“ во Тетово.  

40 ученици од прва до четврта година  со помош на волонтери од локалната бизнис заедница  понудија интересни решенија на зададениот предизвик. 

Прво место освои тимот број 1 „Volta-Fritz“ во состав:  

 • Александра Трифуновска  
 • Стефани Јанчевска  
 • Мартина Ѓорѓиоска 
 • Ангела Стаматковска 
 • Naxhi Rustemi 
 • Enisa Kasami  
 • Suad Abazi  
 • Donart Ismaili 

Второ место освои тимот број 5 „ SOLLINE TRADE“ во состав:  

 • Андреј Савески  
 • Беса Касани   
 • Емилија Здраввковска 
 • Лабинот Лута 
 • Елена Ристовска 
 • Ринора Бериша 
 • Николина Илиевска 
 • Лина Абази 

Третото место му припадна на тимот број 4 „ Solar-Plast“ во состав:  

 • Тијана Аврамоска 
 • Теодора Серафимовска 
 • Сара Шачири 
 • Есра салихи 
 • Миран Рамани 
 • Хамза Бајрами 
 • Елма Беџети 
 • Мирјета Дурмиши 

Им честитаме на сите победници!!!