Камп на иновации СОСУ “Св.Кирил и Методиј”-Охрид 17-18.11.2021

Posted on: 19.11.2021

Вториот регионален камп на иновации се оддржа во СОСУ “Св.Кирил и Методиј” каде 40 ученици од прва до четврта година од економската и здраствената струка од училиштето се натпреваруваа помош на волонтери од локалната бизнис заедница  понудија интересни решенија на зададениот предизвик.  

Првото место го освои тимот број 2 „Hills Corporation“  во состав:  

 • Јана Митреска II 1 
 • Јана Дуклеска II 1 
 • Леонтина Стојаноска II 5 
 • Евгенија Ническа II 5 
 • Ангела Трајческа III 4 
 • Анастасија Најдеска IV 4 
 • Илија Пешиноски IV 5 
 • Екатерина Спироска IV 5  

Второто им припадна на тимот број 4 „Модус Електра“  во состав:  

 • Филип Митрески  II 4 
 • Ангела Кристо II 5 
 • Тамара Стојаноска  II 5 
 • Софија Кироска  II 5 
 • Бојана Котеска III 5 
 • Марина Терпо IV 4 
 • Бојан Завојчевски  IV 4 
 • Симона Блажеска  IV 5  

Третото место им припадна на тим број 5 „ЕЕЕ Галичица“  во состав:  

 • Софија Алачкоска II 2 
 • Фросина Балоска III 1 
 • Драгана Ристеска III 2 
 • Катерина Свилар III 3 
 • Ева Димитрова    III 3 
 • Александар Рајчески III 5 
 • Јована Ристеска IV 2 
 • Катерина Недеска IV 5  

Им честитаме на сите победници!!!