Средба со второнаградениот тим на Националниот натпревар од СУГС „Јосип Броз Тито“ 

Posted on: 17.06.2021

Тимот на Џуниор Ачивмент Македонија, на 17 јуни  се состана со второнаградениот тим на Нациналниот натпревар на ученички компании, Techbook од СУГС „Јосип Броз Тито“.  

Ни беше чест и продолжуваме со успешната соработка!