Гостување на ТВ СИТЕЛ во емисијата Ја сакам Македонија- 16.06.2021 

Posted on: 16.06.2021

Погледнетего гостувањетона нашата директоркаЉупка Панчевсказаедно со тимот на LifePal- победницитена Националниотнатпреварна ученичкикомпании, во утринскатаемисија на “Ја сакам Македонија”на национална Телевизија Сител.