Меморандум за соработка со Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија- 07.05.2021

Posted on: 07.05.2021

Ја продолжуваме успешната соработка со Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија!

На 07 мај 2021, нашата директорка Љупка Панчевска и директорот на АППРСМ Шенаси Џељадини потпишаа меморандум за соработка во програмите на претприемничко образование на Џуниор Ачивмент Македонија.