Средба со Македонска берза – 25 март 2021

Posted on: 25/03/2021

50тина средношколци кои беа дел од Кампот на иновации имаа можност од прва рака да добијат информации како фунционира Македонската берза и која е нејзината улога на пазарот за хартии од вредност, за време на виртуеланата средба која се одржа на 25 март 2021 год. од  12 часот.

И благодариме на Македонска берза за  поддршката на нашите заложби за поголема финансиска писменост кај младите.