Видео обраќање на Ерик Јановски – претставник на канцеларијата на УСАИД во РСМ

Posted on: 03.11.2020

Видео обраќање на Ерик Јановски – претставник на канцеларијата на УСАИД во РСМ кон учесниците на виртуелната конференција 📈 „Забрзан раст на претприемничкото образование“ која е дел од проектните активности во рамки на проектот “Поддршка на претприемничко образование во Европа и Евроазија” поддржана од УСАИД, Фонд за иновации и технолошки развој и Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.