Обраќање на г-дин Ерик Јановски Претставник на канцеларијата на УСАИД во РСМ кон учесниците на натпреварот за најдобра ученичка компанија 2020

Posted on: 22.06.2020

Проследете го видео обраќањето г-дин Ерик Јановски Претставник на канцеларијата на УСАИД во РСМ кон учесниците на виртуелниот натпревар во најдобра ученичка компанија 2020.