Обраќање на Министерот за образование и наука, г-дин Арбер Адеми кон учесниците на натпреварот за најдобра ученичка компанија 2020 

Posted on: 18.06.2020

Проследете го видео обраќањето на Министерот за образование и наука, г-дин Арбер Адеми кон учесниците на виртуелниот натпревар во најдобра ученичка компанија 2020