JAM was founded in 2017. as one of 123 Members of Junior Achievement Worldwide
Junior Achievement’s activities annually unite over 10 million students, 400,000 business volunteers/mentors, and 123 countries around the world.
MEDtech
JA Europe Company of the Year Competition 2019

Innovation camp

The JA Innovation Camp is an intense experience for the students!

Click Here

Teacher’s training

The key drivers of sustainability are quality teacher training and partnerships with education authorities and government in particular.

Click Here

Company Programme

Launched in 1919, our JA Company Programme offers students aged 15-18 the opportunity to learn how to move a business idea from concept to reality.

Click Here

Размена на знаења со Алумни клубот на Џуниор Ачивмент Албанија 10-12.12.2021

Изминатиов викенд од 10-12 декември, нашите алумни имаа можност да вмрежување и размена на знаења и искуства со алумните од Џуниор Ачивмент Албанија, во Тирана.   Целта на работилницата за размена е да се сподели знаење и искуство за градење тим, дискусии, сесии на работилници кои ќе доведат до зајакнување на мрежата на алумни на […]

GIRLS GO CIRCULAR PROJEKT PËR FORCIMIN E AFTËSIVE DIGJITALE DHE SIPËRMARRËSE TE VAJZAT

Girls Go Circular është një program i ri, në të cilin Junior Achievement Maqedoni u përfshi këtë vit shkollor.  Projekti zbatohet në 5 shkolla të mesme të rrjetit tonë, përmes platformës edukative https://eit-girlsgocircular.eu/, në kuadër të së cilës 100 nxënës do të kenë mundësi të thellojnë njohuritë e tyre për ekonominë qarkulluese, duke përvetësuar aftësi […]

GIRLS GO CIRCULAR ПРОЕКТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ДИГИТАЛНИ И ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ВЕШТИНИ КАЈ ДЕВОЈЧИЊА

Girls Go Circular е нова програма во која оваа учебна година се вклучи и Џуниор Ачивмент Македонија.  Проектот се спроведува во 5 средни училишта во нашата мрежа, преку едукативната платформа https://eit-girlsgocircular.eu/, во чии рамки 100 ученициќе имаат можност да ги продлабочат своите знаења за циркуларната економија, притоа стекнувајќи дигитални и претприемачки вештини. Платформата и курсевите […]

Garë për aftësitë sipërmarrëse të nxënësve të shkollave të mesme të Strumicës, Ohrit, Kriva Pallankës dhe Tetovës

Gjatë muajit nëntor dhe dhjetor, organizata Junior Achievement Maqedoni ka realizuar 4 gara për aftësitë sipërmarrëse, në të cilat kanë marrë pjesë 160 nxënës të shkollave të mesme nga viti i parë deri në vitin e katërt, nga profesione të ndryshme nga shkollat ​​e mesme të Strumicës, Ohrit, Kriva Pallankës dhe Tetovës.  Gara, e njohur […]

Shkëmbim njohurish me Klubin Alumni të Junior Achievement Shqipëri 10 -12.12.2021

Fundjavën e kaluar nga data 10-12 dhjetor, alumni-t tanë patën mundësinë të rrjetëzohen dhe të shkëmbejnë njohuri dhe përvoja me alumni nga Junior Achievement Shqipëri, në Tiranë. Qëllimi i punëtorisë për shkëmbim është shkëmbimi i njohurive dhe përvojave për ndërtim të ekipit, diskutime, sesione të punëtorive, që do të çojnë në forcimin e rrjetit të […]

Натпревар во претприемнички вештини на средношколци во Струмица, Охрид, Крива Паланка и Тетово

Во текот на месец ноември и декември, организацијата Џуниор Ачивмент Македонија спроведе 4 натпревари во претприемнички вештини  на кој земаа учество 160 средношколци од прва до четврта година, од различни струки од средните училишта во Струмица, Охрид, Крива Паланка и Тетово.  Натпреварот познат под иметот “Камп на иновации”, е дводневен настан во кој учениците работат […]

Камп на иновации ОСЕУ „8 Септември“- Тетово 2-3.12.2021

Караванот од Кампови на иновации ова полугодие го комплетираме во ОСЕУ „8 Септември“ во Тетово.   40 ученици од прва до четврта година  со помош на волонтери од локалната бизнис заедница  понудија интересни решенија на зададениот предизвик.  Прво место освои тимот број 1 „Volta-Fritz“ во состав:   Александра Трифуновска   Стефани Јанчевска   Мартина Ѓорѓиоска  […]

Камп на иновации СОУ “Ѓорче Петров”- Крива Паланка 25-26.11.2021

Третиот училиштен Камп на иновации се оддржа во СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка на 25-26 ноември 2021.   40 ученици од прва до четврта година  со помош на волонтери од локалната бизнис заедница  понудија интересни решенија на зададениот предизвик.   Првото место го освои тимот број 3 „Е.Ш.А. Компани“  во состав:   Меланија Мишевска  […]

Камп на иновации СОСУ “Св.Кирил и Методиј”-Охрид 17-18.11.2021

Вториот регионален камп на иновации се оддржа во СОСУ “Св.Кирил и Методиј” каде 40 ученици од прва до четврта година од економската и здраствената струка од училиштето се натпреваруваа помош на волонтери од локалната бизнис заедница  понудија интересни решенија на зададениот предизвик.   Првото место го освои тимот број 2 „Hills Corporation“  во состав:   […]

Камп на иновации СОУ „Никола Карев“ – Струмица 9-10.11.2021

Џуниор Ачивмент Македонија започна со организизација на регионални Кампови на иновации во средните училишта низ државата. Прв домаќин на училиштен Камп на иновации беше СОУ „Никола Карев“ од Струмица каде 40 ученици од прва до четврта година од различни струки од училиштето се натпреваруваа со помош на волонтери од локалната бизнис заедница понудија интересни решенија […]