JAM was founded in 2017. as one of 123 Members of Junior Achievement Worldwide
Junior Achievement’s activities annually unite over 10 million students, 400,000 business volunteers/mentors, and 123 countries around the world.
JA Macedonia Model Organization in 2021

Innovation camp

The JA Innovation Camp is an intense experience for the students!

Click Here

Teacher’s training

The key drivers of sustainability are quality teacher training and partnerships with education authorities and government in particular.

Click Here

Company Programme

Launched in 1919, our JA Company Programme offers students aged 15-18 the opportunity to learn how to move a business idea from concept to reality.

Click Here

“Panda Labs Junior for Just Transition” – Delivering the educational program for high school students – Teacher Training, 24.03.2022, Bitola

As part of the project activities, the JA Macedonia team organized a Teacher Training for high school teachers, who will be implementing the educational program with high school students in the coal region of Bitola. Nine teachers attended the training and had the opportunity to acquire knowledge and skills in teaching students on subjects such […]

„Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ – Обука со наставници за спроведување на образовна програма за средношколци, 24.03.2022, Битола

Како дел од проектните активности, тимот на ЏА Македонија организираше обука за наставници од средни училишта, кои ќе ја имплементираат образовната програма со средношколци во регионот со јаглен Битола. На обуката учествуваа девет наставници и имаа можност да се стекнат со знаења и вештини за работа со учениците на теми како климатски промени, одржливост, праведна […]

“Panda Labs Junior for Just Transition” – Delivering the training program for university students and building our stakeholder network

The Junior Achievement Macedonia Team, as part of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project, organized a promotional and networking event for students from St. Climent Ohridski and the International Slavic University, both located in the coal region of Bitola. On the 23rd of March, students had the opportunity to hear about the “Panda […]

„Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ – Спроведување на образовна програма за студенти и градење на нашата мрежа

Тимот на Џуниор Ачивмент Македонија, како дел од проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“, организираше промотивен и настан за вмрежување за студентите од Св. Климент Охридски и Меѓународниот Славјански Универзитет, лоцирани во регионот со јаглен Битола. На 23 март, студентите имаа можност да слушнат за проектот, како можат да учествуваат во претстојните активности и […]

Џуниор Ачивмент JA Worldwide  – Номинирана За Нобелова Награда За Мир За 2022

Со голема чест и задоволство ви соопштуваме дека светската организација на Џуниор Ачивмент JA Worldwide  е номинирана за Нобелова награда за мир за 2022! Ни претставува огромна чест што организација од чија мрежа сме дел е номинирана за една од најпрестижните награди!  Ашеш Адвани, извршениот директор на JA Worldwide, ја сподели својата перспектива како одговор […]

Training of Trainers in Sofia, Bulgaria 13-15 of March 2022

The Junior Achievement Macedonia Team, as part of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project, participated in the Training of Trainers in Sofia, Bulgaria. Big gratitude to our hosts JA Bulgaria and WWF Bulgaria, as well as project partners, WWF Adria Serbia and Eco Team from Montenegro.

Обука за обучувачи во Софија, Бугарија 13-15 март 2022

Тимот на Џуниор Ачивмент Македонија, во рамки на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“, учествуваше на обуката за обучувачи во Софија, Бугарија. Голема благодарност до нашите домаќини ЏА Бугарија и WWF Бугарија, како и останатите партнери во проектот, WWF Адриа Србија и Еко тим од Црна Гора.

Камп на иновации СЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ – 9-10.03.2022

Џуниор Ачивмент Македонија на 09-10 март 2022, го организираше Кампот на иновации – натпревар во претприемнички вештини за ученици од средното училиште Кузман Јосифовски- Питу во Прилеп. Кампот на иновации  е дводневен настан во кој учениците работат во тимови за да најдат решение на поставениот бизнис предизвик. Тие преку пристап до интернет и технологија, експертска помош од […]

Промоција на проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ на Кампот на иновации во Прилеп

За време на Кампот на иновации кој се одржа на 9 и 10 март 2022 година, тимот на Џуниор Ачивмент Македонија го претстави проектот „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ пред наставниците и менаџментот на средното училиште Кузман Јосифоски-Питу во Прилеп.

Promotion of the “Panda Labs Junior for Just Transition” project during the Innovation Camp in Prilep

During the Innovation Camp that took place on March 9th and 10th 2022, the Junior Achievement Macedonia team presented the “Panda Labs Junior for Just Transition” project to the teachers and management staff of Kuzman Josifoski-Pitu High School in Prilep.