Category: Events and News

Конкурс: Етичка Дилема во Бизнис- Учебна година 2020-2021 

Џуниор Ачивмент Македонија го промовира претприемничкото образование во училиштата, финансиската писменост и подготвеноста на средношколците за идни работни места, а воедно се залага за промовирање на општествена одговорност и етичко однесување. Денес етикатa е важен дел од секоја компанија. Со цел да ги потикнеме младите да развиваат вештини морални принципи и вредности кон почитување на […]

ИЗБОР ЗА НАСТАВНИК НА ГОДИНАТА -Учебна година 2020/2021

Оваа учебна 2020/2021 година сакаме да ја препознаеме и наградиме работата на сите наставници кои се вклучени во програмата Ученичка компанија спроведена од Џуниор Ачивмент Македонија и да го избереме наставникот на годината. Сите наставници кои се дел од програмата на Џуниор Ачивмент можат да се номинираат за изборот за најдобар наставник ментор на ученичка […]

ИЗБОР НА НАЈПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 година

Оваа учебна година 2020/2021 сакаме да ја препознаеме и наградиме работата на сите оние кои се вклучени во програмите на Џуниор Ачивмент Македонија и да избереме најдобро и најпретприемничкото училиште. За таа цел распишуваме конкурс за избор.   Кој може да учествува во конкурсот?  Учество на конкурсот може да земат сите средни училишта во кои […]

Обука за наставници за спроведување на програмата „Ученичка компанија“ 04, 05-08 февруари 2021 

23 наставници од 17 училишта од Битола, Велес, Гостивар, Куманово, Крушево, Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица и Штип беа дел од втората тридневна обука за спроведување на програмата Ученичка компанија, која се оддржа на 4,5 и 8 февруари на онлајн платформата MS Teams.   Преку конкретни вежби, презентации и примери, наставниците имаа можност да се запознаат […]

Обука за наставници за спроведување на програмата „Ученичка компанија“ 21, 22-25 јануари 2021

15 наставници од 12 училишта од Велес, Охрид, Прилеп, Скопје, Гостивар и Штип, беа дел од првата тридневна обука за спроведување на програмата Ученичка компанија, која се оддржа на 21,22 и 25 јануари на онлајн платформата MS Teams. Обуката, реализирана од два сертифицирани обучувачи, има за цел да придонесе за подобра подготовка на наставниците за […]

JA Macedonia is looking for Program Coordinator  

Junior Achievement Macedonia (JA Macedonia) is one of the member nations in the global net of JA Worldwide and a member of JA Europe. Junior Achievement Worldwide is the world’s largest organization dedicated to educating students about work readiness, entrepreneurship and financial literacy through experiential, hands-on programs.  10 million students are participating in Junior Achievement […]

JA Macedonia is looking for Office Assistant

Junior Achievement Macedonia (JA Macedonia) is one of the member nations in the global net of JA Worldwide and a member of JA Europe. Junior Achievement Worldwide is the world’s largest organization dedicated to educating students about work readiness, entrepreneurship and financial literacy through experiential, hands-on programs.  10 million students are participating in Junior Achievement […]

Thirrje për vullnetarë nga biznesi – Junior Achievement Maqedoni 

Nga viti 2017 deri më sot, në programet e arsimit për sipërmarrje të Junior Achievement Maqedoni, kanë marrë pjesë më shumë se 1,500 nxënës. Çdo vit shkollor, këta nxënës, me ndihmën e mentorëve të tyre mësimdhënës, themelojnë kompani nxënësish dhe zhvillojnë ide biznesi, marrin pjesë në gara në nivel kombëtar dhe Evropian dhe marrin pjesë […]

Повик за бизнис волонтери- Џуниор Ачивмент Македонија 

Од 2017 година до денес  во програмите за претприемничко образование на Џуниор Ачивмент Македонија се вклучија повеќе од 1,500 ученици. Секоја учебна година овие ученици со помош на нивните наставници ментори, основаат ученичка компанија и развиваат бизнис идеја, учествуваат во натпревари на национално и европско ниво и земаат учество во процесот на сертификација на нивни […]

Прогласени победниците на натпреварот на средношколци за претприемнички вештини 

Тимот “Sun Rolls Systems” од средното училиште „Јосип Броз Тито“ од Скопје го освои првото место на Кампот на иновации – натпревар на средношколци во банкарски сектор, кој се одржа од 25 ноември до 9 декември 2020, во организација на Џуниор Ачивмент Македонија, a во соработка со Шпаркасе банка и Бизнис Академија Смилевски Скопје.  Решението […]