Category: Events and News

Training for Teachers 15,16-19 October on the topic of Social Entrepreneurship

24 teachers from 18 high schools from the region of Skopje, Ohrid, Makedonski Brod, Prilep, Gostivar, Kumanovo, Kochani, Valandovo, Tetovo, Gevgelija and Kavadarci were given 3 days training in Company Program with a focus on Social Entrepreneurship with trainer Elena Hadji Pecova.The content of the 1st day session was the Basic terminology of social entrepreneurship […]

The Webinars dedicated to Entrepreneurship Education under the title “Accelerating uptake of Entrepreneurship education”

The Webinars dedicated to Entrepreneurship Education under the title “Accelerating uptake of Entrepreneurship education” will be hosted by Junior Achievement Macedonia, on October 28-November4- November 11, 2020, within the USAID supported project “Supporting Entrepreneurship Education in Europe and Eurasia”. The Project is being implemented since February 2017 in a Consortium of JA Europe and its […]

Вебинари посветени на претприемничко образование – „Забрзан раст на претприемничко образование“

Junior Achievement Macedonia организира серија вебинари посветени на претприемничко образование под наслов „Забрзан раст на претприемничко образование“, на 28 октомври – 4 ноември – 11 ноември 2020 година, во рамките на проектот поддржан од УСАИД „Поддршка на образованието за претприемништво во Европа и Евроазија“. Проектот се спроведува од февруари 2017 година во Конзорциум на ЈА Европа […]

Видео сесии со наставници- месец септември

Во текот на месец Септември им понудивме можност на сите наставници од мрежата, да се вклучат во отворен разговор за предизвиците во спроведување на програмата за ученички компании по дигитален пат. Преку 6 видео сесии организирани во Септември, 33 наставници од 26 средни училишта од 14 градови директно се вклучија во разговорот, додека 38 наставници […]

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование – тема: Дигитален маркетинг

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема дигитален маркетинг.  Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците во спроведување на програми за претприемничко […]

Повик за преведувачки услуги на албански јазик 

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на услуги за превод на албански јазик.Проектот има за цел да ги инспирира и подготви младите луѓе да успеат во глобалната економија, преку развивање и спроведување на програми за […]

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование- тема: Социјално претприемништво

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема социјално претприемништво.   Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците во спроведување на […]

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование – тема: Дигитален маркетинг

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија” финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема дигитален маркетинг.  Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците во спроведување на програми […]

Видео сесии со наставници за онлајн спроведување на програмата за УК во септември

Драги наши наставници, Џуниор Ачивмент Македонија продолжува во поддршката на наставниците за спроведување на програмата за ученички компании и оваа учебна година.  Подготвивме голем број обуки на теми кои се интересни и кои ќе ги зголемат вештините и компетенциите на секој наставник, не само за нашата програма, туку и во работењето со учениците во предизвиците во образовниот […]

JA Europe Company of the Year Competition 2020 – Winners 

The 3 winning student companies this year’s JA Europe company of the year competition are  1st place “Bubbles” from Denmark   2nd place “Sigma” from Israel   3rd place “Tensopathy” from Turkey  Congratulations to our teams this year “Soundsy” from the high school Georgi Dimitrov from Skopje as well as to all students, teams and […]