Меморандум за соработка со Факултет за земјоделски науки и храна – 23 ноември 2022 год.

Posted on: 24.11.2022

Џуниор Ачивмент Македонија и Факултетот за земјоделски науки и храна потпишаа Меморандум за соработка на 23.11.2022. Започнуваме нови соработки со која ќе им овозможиме на учениците стекнување на нови вештини и способности, повеќе можности за нивно надградување и остварување на заеднички интереси и проекти.