Средба со победникот на конкурсот за Етичка дилема – 28.06.2021 

Posted on: 28.06.2021

Остварена уште една успешна средба!  

Овој пат во СЕПУГС Васил Антевски Дрен со победникот на конкурсот за Етичка дилема Давид Арсовски ученик во втора година! 

Благодарност до училиштето за поддршката и учеството во нашите програми.  

Се надеваме на успешна соработка во иднина!