Month: May 2020

Избор за наставник на годината 2020

Џуниор Ачивмент Македонија го промовира претприемничкото образование во училиштата, финансиската писменост и подготвеноста за идни работни места во соработка со наставниците кои ја спроведуваат програмата во своето средно училиште. Наставниците кои се дел од формалното образование ја препознаваат програмата за ученички компании на Џуниор Ачивмент, и преку обуките што се нудат инвестираат во нови знаења […]

The JA Europe Company of the year competition is going virtual

For the first time ever, the 31st JA Europe Company of the year competition is going to take place online, due to the pandemic crisis. The national finalists will compete for the title Company of the year from 22-24 July. The competition will have all the stages of the JA Company of the year competition, […]